Hírek

Új Tbj.: Változnak a nyugdíj melletti keresőtevékenység, a nyugdíj-szüneteltetés és a nyugdíj-növelés szabályai

A 2020. július 1-jétől hatályba lépett új Tbj, a 2019. évi CXXII. törvény rendelkezéseihez kapcsolódva júliustól több mint húsz helyen változtak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, azaz a Tny. szabályai.

A jogszabályok közötti összhang megteremtése érdekében módosulnak a TnyR., azaz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet szabályai is.

A módosuló szabályok között vannak formai és érdemi változások is .A formai változások leginkább az új Tbj .fogalom rendszeréhez való igazodást szolgálják.

A legjelentősebb érdemi változások között találjuk a nyugdíj melletti keresőtevékenység, a nyugdíj-szüneteltetés és a nyugdíj-növelés új szabályait.

Az új Tbj. azon rendelkezésének, mely szerint a saját jogú nyugdíj mellett keresőtevékenységet folytató személyre nem terjed ki a biztosítási kötelezettség, és így júliustól semmilyen jogviszonyból származó jövedelméből nem kell járulékot fizetnie, azaz nincs járulék alapot képező jövedelme, több hatása is van.

Egyik következménye az, hogy a saját jogú nyugdíjas nettó jövedelme megemelkedik, mert abból már csak személyi jövedelemadót kell fizetnie, járulékokat nem; másik eredménye, hogy nem lesz járulékalapul szolgáló (július előtt nyugdíjjárulék-alapul szolgáló) jövedelme.

A nyugdíj melletti keresőtevékenységgel július előtt sem lehetett további szolgálati időt szerezni, és a keresetet, jövedelmet a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem lehetett figyelembe venni, ez július után is így van. A mindezeket kimondó Tny. 22/A §-ban található szabályok a Tny.22/A§ július 1-jével történő hatályon kívül helyezése miatt átkerültek a Tny. 42.§ új (3) bekezdésébe, illetve a Tny. 22.§ új (3a) bekezdésébe.

A július előtti szabály szerinti nyugdíj járulék fizetéssel az ún. „fél százalékos nyugdíj növelés” volt elérhető, azaz a nyugellátást a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatás, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenység alapján a naptári évben elért, nyugdíj járulék alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kellett.

2020. július 1-jétől az új Tbj. rendelkezéseire tekintettel már szerezhető járulékköteles jövedelem a nyugdíj melletti keresőtevékenységnél, így a 0,5 százalékos mértékű nyugdíj növelésre vonatkozó szabály, a Tny. 22/A §-a kiüresedett, és hatályon kívül helyezésre került.

A már megszerzett jogosultságokhoz kapcsolódó, a 2019. évre 2020. szeptember 30-ig, illetve október 31-ig történő nyugdíj növelés megállapításának és kifizetésének rendjét a Tny. új 102/A §-a tartalmazza. Ugyan itt található a 2020. január 1-jétől június 30-ig fizetett nyugdíj járulékra tekintettel 2021. szeptember, illetve október végéig megállapítandó nyugdíj növelés szabálya is.

A saját jogú nyugdíj mellett folytatott, nyugdíj járulék alapul szolgáló keresethez kötődik a kereseti korlát túllépéséhez kapcsolódó nyugdíj szüneteltetési rendelkezés a Tny. 83/B §-ában. A szabály szerint az öregségi nyugdíj korhatárt be nem töltött személy nyugellátásának folyósítását, ha a tárgyévben biztosítási jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíj járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát, a következő hónap első napjától december 31-ig, de legfeljebb az öregségi nyugdíj korhatár betöltéséig szüneteltetni kell.

Mivel 2020. július 1-jétől az új Tbj. szerint nincs járulék köteles jövedelme a saját jogú nyugdíjasnak semmilyen jogviszonyban elért keresetnél, nincs a nyugdíj kereseti korlát túllépése miatti szüneteltetését okozó helyzet, ezért a Tny. 83/A § július 1-jétől hatályon kívül helyezésre került. (A nyugdíj kérelemre történő szüneteltetésével kapcsolatos Tny. 83/A §, illetve a közszférában öregségi nyugdíjasként folytatott keresőtevékenység miatti nyugdíj szüneteltetést kimondó Tny. 83/C § továbbra is változatlanul hatályban van.)

Mivel a hatályon kívül helyezett Tny. 83/B § tartalmazta a korhatár előtti ellátásban részesülők keresőtevékenységével kapcsolatos kereseti korlát túllépéséhez kötődő ellátás szüneteltetésére vonatkozó szabályt is, amely továbbra is élő rendelkezés, ezt a szabályt július 1-jétől át kellett helyezni a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénybe, annak módosuló 11. §-ába.

Fenti változásokkal kapcsolatos, a TnyR-ben található rendelkezések is hatályon kívül helyezésre kerültek az egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelettel.

Nem az új Tbj. miatt, hanem nyugdíj szempontból szükséges korszerűsítés miatt ugyanez a jogszabály jelentősen módosította a TnyR. 76.§-ában található, a külföldön élő vagy tartózkodó nyugellátásban részesülő személlyel a nyugdíjfolyósító szerv által évente lefolytatandó adategyeztetés szabályait.

Végül az új Tbj-vel összefüggő az a kedvező lehetőség is, amely a korábbi 24 százalék helyett 22 százalékos nyugdíjjárulék fizetésével teszi lehetővé megállapodás kötését szolgálati időre és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzésére.

ado.hu


Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.