Hírek

Beszállító-fejlesztési program

A program a Magyarországon működő integrátor vállalkozások által támasztott igények és a hazai beszállítói képességek közötti különbség áthidalását kívánja támogatni. A program célja a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe és gyártásába, hatékonyságuk és termelékenységük növelése modern, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatás-fejlesztési tevékenységgel.

A rendelkezésre álló forrás összege:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 Mrd forint.  

Támogatást igénylők köre 

 • Támogatás az integrátor nagyvállalat és a vele a program keretében együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtható
 • Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás igényel támogatást
 • Amennyiben egy nagyvállalat már legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással támogatási kérelmet benyújtott, akkor a kérelem benyújtását követően az adott nagyvállalathoz kapcsolódó további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez anélkül, hogy a nagyvállalatnak újra kérelmet kellene benyújtania

Mikro-, kis- és középvállalkozások

 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, amennyiben
  • fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott újraiparosítási célú (ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatás-fejlesztési tevékenységgel),
  • a mikro-, kis- és középvállalkozás együttműködési megállapodással kapcsolódik nagyvállalathoz, amely integrátorként a program keretében együttműködik a mikro-, kis és középvállalkozásokkal.

Nagyvállalkozások támogatására vonatkozó feltételek:

 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalkozások (A védelmi ipar területén működő, 100%-ban állami tulajdonban álló vállalkozások esetében a foglalkoztatotti létszámkorlátot nem kell alkalmazni.)
 • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak nem számít bele 
 • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik működő beszállító fejlesztési programmal és értékelő rendszerrel 

Támogatható tevékenységek köre

 1. kapacitásbővítés, 
 2. a meglevőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése, 
 3. meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel, 
 4. termékkínálat bővítése, 
 5. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások, 
 6. menedzsment folyamatok optimalizálása, 
 7. humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában, 
 8. minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés, 
 9. kutatási és fejlesztési tevékenység, 
 10. iparjogvédelem 

A támogatandó tevékenységek:

A beszállítói képességeket a három terület legalább egyikén javítani kell:

 • minősített beszállítói státusz elérése, 
 • innovációs és gyártástechnológiai kapacitáshiány oldása (a beszállítók felkészítése arra, hogy a tesztelési, gyártástechnológiai és minőségbiztosítási rendszereik technológiai fejlesztése optimális módon történjen), 
 • a beszállító munkaerő-állományának felkészítése egyrészt a beszállítói státuszból adódó feladatokra, valamint általában az érintett iparágban felmerülő új kihívásokra 

A megvalósuló fejlesztés eredménye az alábbiak legalább egyike:

 1. új ismeret vagy technológia hasznosítása, 
 2. jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték, 
 3. már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása, 
 4. jelentős teljesítmény-növekedés, 
 5. a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne, 
 6. a termelésben az anyagáramlási folyamat hatékonyabbá válása, 
 7. új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése, 
 8. új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele, 
 9. szervezeti illetve menedzsment folyamatok optimalizálása, 
 10. hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési vagy működési folyamatában, 
 11. a vállalkozás Ipar 4.0 fejlettségi szintjének javítása 

A támogatás mértéke

Maximális támogatási intenzitás 50% az alábbi tevékenységekre

a) kapacitásbővítés

b) a meglevőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,

c) meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel

d) termékkínálat bővítése 

e) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások

f) menedzsment folyamatok optimalizálása

A beszerzendő termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan átalakítás, korszerűsítés költségei az érintett eszközhöz kapcsolódóan, annak támogatási intenzitása szerint támogathatók.

Maximális támogatási intenzitás 100% az alábbi tevékenységekre

g) humán erőforrásfejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában,

h) minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés

i) kutatási és fejlesztési tevékenység 

j) iparjogvédelem

Fenntartási kötelezettségek

Támogatást kérelmező vállalja, hogy a megvalósított fejlesztés eredményét fenntartja a kötelező fenntartási időszak végéig, az alábbiak szerint:

 • Regionális beruházási támogatás esetén nagyvállalat vonatkozásában 5 évig, kis-és középvállalkozások vonatkozásában 3 évig 
 • egyéb beruházás jellegű támogatás esetén 3 évig 
 • egyéb nem beruházás jellegű támogatás esetében legfeljebb 2 évig, a fenntartási időszak tényleges hossza a támogatói okiratban kerül meghatározásra 

Biztosítékok

A támogatást igénylő legfeljebb 50%-os előleg igénybe vétele esetén a támogatás 50 %-ára, ennél magasabb előleg igénybe vétele esetén a támogatás teljes összegére vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.

 • A biztosítéknak a kötelező fenntartási időszakot követő 2. hónap végéig rendelkezésre kell állnia.
 • Biztosíték lehet az óvadék, a biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség és pénzügyi intézmény által vállalt garancia vagy készfizető kezesség vagy a támogatást igénylő valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó nyilatkozat.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektzárás határideje legkésőbb 2022. május 20-a lehet.

A projekt területi korlátozása 

Jelen projekt keretében nem releváns.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtása 2020. január 1. és február 15. között van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 20 000 000 Ft, max. 200 000 000 Ft 

A támogatás aránya minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatói okiratban kerül meghatározásra és rögzítésre.

Előleg igénylése

A támogatást igénylő legfeljebb 50%-os előleg igénybe vétele esetén a támogatás 50 %-ára, ennél magasabb előleg igénybe vétele esetén a támogatás teljes összegére vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.

A projektek előzetes értékelésében készséggel segítünk! Ide kattintva írhat üzenetet.

Forrás: www.palyazat.gov.hu 


Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.