Hírek

Foglalkoztatásbővítés ösztönzés támogatása, pályázati lehetőség

A pályázat a kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítését támogatja. A foglalkoztatás bővítését ösztönző intézkedések területileg célzott formában valósulnak meg. A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 Mrd Ft
A támogatott támogatási kérelmek várható száma:165– 833 db.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

A projekt szakmai megvalósítására vonatkozó elvárások

 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén.
 • Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyén legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.
 • Becsült bérköltségként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszeres összegéhez tartozó teljes bérköltség vehető figyelembe.
 • Minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás.
 • A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
 • A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.
 • A Kedvezményezettnek a Támogató Okirat hatálybalépésétől számított hat hónapon belül igazolnia kell a teljes létszámnövekedést. A foglalkoztatotti létszám növekedést jelen Felhívás 8. pontjában meghatározott 2. sz. szakmai melléklete szerinti nyilatkozat (Nyilatkozat statisztikai létszámról) és NAV foglalkoztatotti bejelentő benyújtásával szükséges igazolni. Amennyiben a Támogatást Igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Támogató a támogatási összeg arányos csökkentését, vagy amennyiben Támogatást igénylő a minimálisan elvárt 3 fő létszám foglalkoztatását sem teljesíti, a támogatástól való elállást kezdeményezheti.
 • A projekt megvalósítási időszakára, megvalósítás helyszínére, költségvetésére vonatkozó módosítás maximum 1 alkalommal nyújtható be a megvalósítási időszakban.

A projekt területi korlátozása

Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 000 000 Ft maximum 90 000 000 Ft

Elszámolható költségek köre

1) Foglalkozatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei:

 • A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos részét.
 • A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő maximális – garantált bérminimum 1,5-szerese támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes éves bérköltség maximum 70%-a kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén. Támogatás szempontjából legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható.

2) Munkavállaló személyi jellegű ráfordításai:

 • munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony)
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2022. augusztus 30.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
2020. január 27. és 2020. április 15. közöttlehetséges


Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.