Hírek

IRINYI TERV IPARSTRATÉGIAI TÁMOGATÁSAI PROGRAM

2019. év

Az Irinyi Terv végrehajtásához hozzárendelt 2.500.000.000 Ft költségvetési forrást olyan projektekre szükséges kihelyezni, amelyek más forrásból nem finanszírozhatók, s amelyek az Irinyi Tervben azonosított ágazatokban (járműgyártás, speciális gép- és járműgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöldgazdaság, IKT szektor) valósulnak meg, továbbá a felsorolt ágazatokban megvalósuló innovációs partnerség kialakítására irányulnak.

A rendelkezésre álló forrás összege

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 Mrd Ft.

Támogatható tevékenységek köre 

a) kapacitásbővítés, 

b) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon, 

c) termékkínálat bővítése, 

d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások, 

e) termékek piacra vitele, 

f) kutatási és fejlesztési tevékenység, 

g) iparjogvédelem, 

h) szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása, 

i) energiahatékonysági beruházás, 

j) megújuló energia használatát célzó beruházás. 

A fentiekben felsorolt tevékenységek támogathatóságának feltétele továbbá, hogy azoknak az alábbi TEÁOR ’08 körébe kell tartoznia: 

i. élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75. 

ii. egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87. 

iii. járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9. 

iv. zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90. 

v. IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2., J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12. 

vi. speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19. 

vii. az i)-vi) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való összhangját. 

Támogatásban részesíthetők köre

 • mikro-, kis- és közép- vállalkozás, gazdasági társaság
 • akár induló kis és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság részére nyújtható támogatás, amennyiben:
 • létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál az Ácsr. 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve – nem haladja meg a 249 főt,
 • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
 • a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
 • a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
 • a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
 • támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
 • A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét (regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%-át) saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa,
 • Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatással bír. (Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő támogatás iránti kérelmét benyújtja.)

Fenntartási kötelezettség  

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 3 évig köteles a projektet fenntartani.

A támogatás mértéke, összege

A támogatás maximális összege 400 millió Ft, a legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.

A támogatás mértéke támogatási kategóriától függ.

Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás

A támogatás biztosítékai 

A támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtása szükséges:

 • a Kedvezményezett valamennyi számlájára vonatkozó beszedési megbízás 
 • valamint 

a) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség, vagy

c) óvadék.

Előleg 

Az előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a lehet. 

A projektek előzetes értékelésében készséggel segítünk! Ide kattintva írhat üzenetet.

Forrás: www.palyazat.gov.hu 


Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.