Hírek

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

Jelen Felhívás célja az energetikai korszerűsítés elősegítése az épületek hőtechnikai adottságainak javításával, nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésével, a világítási rendszerek korszerűsítésével, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén.

A rendelkezésre álló forrás összege: 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,42 Mrd Ft  

     A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 204 – 6807 darab

A támogatás mértéke, összege  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Támogatást igénylők köre 

A pályázaton azon mikro-, kis-, és középvállalkozások vehetnek részt, melyek:

 • Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

Gazdálkodási formakód szerint

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozók
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

Jogi forma szerint

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Projekttel kapcsolatos előírások

 • Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.
 • Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.
 • Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Fenntartási kötelezettség  

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 3 évig köteles a projektet fenntartani.

Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
 • Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.
 • Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.
 • Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.
  1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
  2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  3. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
  4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
   • Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése
    • primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése
    • Geothermal Heat Response test
    • monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők;
    • a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.

Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatók!

Támogatásban részesíthető rendszertípusok

 • Földhő-víz hőszivattyús rendszer;
 • Levegő-víz hőszivattyús rendszer.
 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
  2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
  1. A komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer korszerűsítése támogatható, az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható.
 3. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
  1. Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése.

Nem támogatható tevékenységek

 • Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
 • Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – az energetikai mellékletben, vagy az egyszerűsített energetikai mellékletben közölt szakértői számítások alapján – megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergiaigényét.
 • Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.
 • A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának felújítása.
 • Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek.
 • Amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható a közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására figyelemmel kell lenni.

Önerő

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre a projekt fizikai befejezésére

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 30.

Támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: A pályázatok benyújtása 2019. november 11.-től, 2020. január 15.-ig lehetséges.

A projektek előzetes értékelésében készséggel segítünk! Ide kattintva írhat üzenetet.

Forrás: www.palyazat.gov.hu  


Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.