Tudástár

Adózási alapfogalmak vállalkozóknak

Alapvetően két nagyobb adózási tétel van, amit egy kezdő, induló vállalkozásnak mérlegelnie kell.

Az egyik a bér jellegű költségek, értem ezalatt, hogy a vállalkozónak be kell jelentenie magát egy meghatározott jövedelemre, és ezután adót kell fizetnie. Tekinthetjük ezt fix havi költségnek, tehát ez minden hónapban felmerülő adózási tétel lesz.

A többi adózási tételünk pedig már nem fix, hanem inkább forgalom arányos, azaz ha van bevételünk, vagy nyereségünk, akkor adót kell fizetnünk, de ha nincs, akkor nem merül fel adófizetési kötelezettség, azaz költség. Kezdő, induló vállalkozások esetében törekedni kell arra, hogy a fix adóterhek a lehető legkisebbek legyenek, míg a forgalommal összefüggő adózási tételeknek nincs akkora jelentősége, hiszen az első időszakban valószínűleg alacsony lesz a forgalmunk. következő fontos mérlegelendő tényező, hogy mennyi költségünk lesz a vállalkozási tevékenység során. Ha szolgáltatást végzünk, akkor általában alacsonyak a költségeink, tehát nem tudunk a bevétellel szemben költségeket szembe állítani, így a nyereségünk nagy lesz (az árbevételhez képest), ami nagyobb adófizetési kötelezettséget jelent. Ebben a helyzetben előnyös lehet az olyan adózási forma választása, ahol a költségek elszámolására nincs lehetőség, és a bevétel alapján kerül az adó megállapításra.

Abban az esetben viszont, ha a költségeink magasak, alacsony az árrés a terméken, akkor a bevételhez kötött adózási forma nem járható út. Ugyanis ebben az esetben magas bevétellel érhető csak el érdemi profit (alacsony árrés miatt), így viszont jobban járunk, ha a nyereség van adóztatva. Például a sok száz terméket forgalmazó webáruházat működtető online vállalkozások valószínűleg ezzel a problémával néznek szembe, azaz sok-sok termék, magas árbevétel tudja biztosítani a nyereséget.

KATA adózási módot érdemes átgondolni.
Ennek előnye, hogy a fix adóteher alacsony, hiszen havi 50 ezer forint megfizetésével kiválthatod majdnem az összes adót (iparűzési adót kell fizetni, illetve ha nem vagy alanyi adómentes, akkor áfa fizetésre is kötelezett vagy). Nem kell az 50 ezer forinton túl munkabér, nyugdíj és egyéb járulékot fizetned magad után. Évi 600 ezer forint + iparűzési adó (50 ezer forint) mellett 12 millió forint bevételed lehet. Ha pedig másodállásban végzed a vállalkozási tevékenységet, akkor a havi 50 ezer forint helyett, 25 ezer forintot kell fizetned

Az alacsony árbevételű (ide tartozik minden induló, kezdő vállalkozás) vállalkozások választhatják az alanyi adómentességet, mellyel mentesülnek az áfa fizetési kötelezettség alól.

Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás az egyik legegyszerűbben kezelhető vállalkozási forma, ideális kezdő vállalkozók számára, mivel gyorsan és alacsony költségek mellett alapítható.

Mivel nem kell céget alapítanunk, így a kezdeti költségek csökkentethetők. Érdemes megemlíteni, hogy az egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan, míg egyes cégformák (például Kft esetében a tulajdonos anyagi felelőssége korlátozott. A fentiek ellenére is érdemes az egyéni vállalkozás indításán gondolkodnunk, mivel a későbbiekben, amikor már a vállalkozásunk beindult át tudunk térni céges formára.

Egyéni vállalkozás indítására a az okmányirodában, illetve online az ügyfélkapunk keresztül is lehetőségünk van.

Az egyéni vállalkozás indításakor meg kell adnunk a tevékenységeket, melyeket végezni fogunk.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy egyes tevékenységekhez engedély szükséges, így ha engedély köteles tevékenységet adunk meg, akkor kérni fogják a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt. Engedéllyel nem feltétlenül kell nekünk rendelkezni, az egyéni vállalkozásnak is lehet alkalmazottja és a tevékenység végzéshez szükséges engedély alkalmazott útján is megszerezhető, ha az alkalmazottnak megvan a képesítése.

Vállalkozások részére kötelező a kamarai tagság, így regisztrálnunk kell a székhelyünk szerinti Kereskedelmi és Iparkamara alá.

Az egyéni vállalkozás indítása során a székhely szerinti önkormányzatnál be kell jelentkeznünk az iparűzési adó alá. Erre vonatkozó információt az önkormányzattól kaphatunk, bejelentési űrlap általában letölthető az önkormányzat honlapjáról. Egyéni vállalkozásoknak évente kell iparűzési adóbevallást beadnia.

A bevételek bizonylatolására számlatömböt vásárolhatunk miután megkaptuk az adószámunkat, illetve számlázó programot is használhatunk.

Bélyegző készítése nem kötelező, viszont ha számlatömbben állítjuk ki a számlákat, akkor a bélyegző használata gyorsíthatja a munkánkat. Katás adózónak a KISADÓZÓ felirat feltűntetése kötelező a számlán, a számlázó programok általában ezt automatikusan végzik.

A számlázó program használata mellett szól a 2018. július 1-től életbe lépő változás, mely szerint ha a számla áfa tartalma meghaladja a 100.000 Ft-ot, akkor az adóhatóság felé jelenteni kell.

KATA

Gyakori félreértés a kezdő vállalkozók körében, hogy azt gondolják a KATA egy vállalkozási forma, pedig valójában a KATA egy adózási forma, amit az alábbi vállalkozások választhatnak:

  • egyéni vállalkozások
  • egyéni cégek
  • magánszemélyekből álló betéti társaságok 
  • magánszemélyekből álló közkereseti társaságok

A KFT formában működő vállalkozások nem választhatják a kisadózó

vállalkozások tételes adóját.

A fenti vállalkozások két úton lehetnek KATA vállalkozások. Az egyik, hogy az új vállalkozás alapítása, indítása során jelzik ezen szándékukat, vagy meglévő vállalkozások esetén a NAV felé kitöltik a változásbejelentő nyomtatványt.

KATA adózási formát nem választhatja a fentiektől eltérő cégforma, de nem választható a KATA adózási forma a 68.20 TEÁOR szám alatti Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenység végzése esetén sem.

A KATA adózási formát választó vállalkozások számos más adót kiválthatnak a tételes adó megfizetésével. A havonta fizetendő tételes adó az alábbiak szerint alakul: havonta 50.000 forint ha főállású a vállalkozó nem főállású vállalkozó esetén havonta 25.000 forint a fizetendő tételes adó A fentiek után már csak az a kérdés, hogy ki számít nem főállású adózónak. A nem főállású kisadózó általában az a vállalkozó, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, de a nappali tagozatos oktatásban részt vevő személyek sem minősülnek főállású adózónak.

KATA vállalkozás előnye, hogy számos adót ki lehet váltani, ezek az alábbiak:

  • Vállalkozói személyi jövedelemadó
  • Vállalkozói osztalékalap utáni adó
  • Társasági adó
  • személyi jövedelemadó, egyéni járulékok és az egészségügyi hozzájárulás
  • szociális hozzájárulás adó, szakképzési hozzájárulás

Egyszerűbben fogalmazza, ha katás vállalkozást indítunk, akkor a tételes adó (25 ezer vagy 50 ezer forint) mellett még iparűzési adót kell fizetnünk.

Katás adózási formát alapvetően két esetben nem éri meg indítani. Az egyik, ha jelentősen túllépjük az évi 12 millió forintos árbevételt. Ebben az esetben a 40%-os különadó miatt már előfordulhat, hogy nem éri meg a katás adózási formában üzemeltetni a vállalkozást. Érdemes itt is százalékosan kiszámolni az adóterhelést, 20% alatti adóterhelés alatt valószínűleg nem fogunk jobb adózási módot találni.

A kisadózó vállalkozásnak nyilvántartási kötelezettségei is vannak. Például a kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy „Kisadózó”.

A katás vállalkozásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie, amelyben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon nyilvántart és rögzít minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges.

Társas vállalkozás

Betéti társaság, bt.

A betéti társaság már társas vállalkozási forma, minimum két tag alapíthat betéti társaságot. A tagok közül a beltag -az egyéni vállalkozáshoz hasonlóan- korlátlanul felel a vagyonával a társaság kötelezettségiért, míg a kültag csak a vagyoni hozzájárulás mértékéig felel a társaság kötelezettségeiért. Ha tehát betéti társaság vállalkozási formában kezdünk meg tevékenykedni, akkor a beltag ugyanúgy korlátlan felelősséget vállal. Mivel a betéti társaság már társas vállalkozás, így a vállalkozás indításához ügyvédi közreműködés szükséges a cégbejegyzési eljárás bonyolításához, alapító okirat elkészítéséhez. Költségeket tekintve hozzávetőlegesen 100 ezer forintos kezdeti költségekre számíthatunk. Ez tartalmazza az ügyvédi munkadíjat, közzétételi stb.. díjakat.

A betéti társaság további előnye, hogy választhatja a KATA adózási módot, illetve ennek a vállalkozási formának az előnye, hogy nincs törvényben meghatározott minimum alapító tőke meghatározva. További előny az egyéni vállalkozáshoz képest, hogy már választhatunk egyedi cégnevet, fantázia nevet, míg az egyéni vállalkozás a vállalkozó saját nevét használja, bár ez kiegészíthető fantázia névvel (NAV bejelentés után). De az egyéni vállalkozónak minden esetben a saját nevét is fel kell tűntetnie.

A betéti társaság alapításának a hátránya, hogy a beltag gyakorlatilag ugyanolyan felelősséget vállal, mint az egyéni vállalkozó, viszont nagyobb a költsége az alapításnak, a vállalkozási tevékenység sem szüneteltethető. Társas vállalkozás esetén a tevékenységünk befejezésével a társaság végelszámolására van szükség, ami szintén költségek folyamat (ügyvédi közreműködés, közzétételi költségek stb..).

Korlátolt felelősségű társaság, kft.

betéti társaság alapításához képest nem sokkal nagyobb költségek mellett alapítható meg egy korlátolt felelősségű társaság, azaz kft. A kft vállalkozási forma előnye, hogy általános esetben a tulajdonosok a vagyoni hozzájárulásuk mértékéig felelnek a társaság kötelezettségeiért. Itt tehát a tulajdonos magánvagyona sokkal nagyobb biztonságban van, mint az egyéni vállalkozás, vagy bt, beltag esetében. A kft. hátránya, hogy minimum 3 millió forintos törzstőkével indítható, ez pedig gyakran nem áll rendelkezésre egy kisvállalkozó számára. A törzstőke legalább felét a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig kell az alapítóknak a társaság rendelkezésére bocsátani, a fennmaradó összeget pedig egy éven belül. A kft. vállalkozás forma indítása esetén az üzemeltetési költségek is magasabbak lesznek, ugyanis általában a könyvelő irodák magasabb díjazás mellett vállalják a kft. könyvelését. Ebben a tekintetben az egyéni vállalkozás a legolcsóbb, mivel itt a könyvelési munka sokkal egyszerűbb. KATA adózási mód esetén egy rutinosabb vállalkozó saját maga is el tudja végezni a könyvelési teendőket.

A megszüntetéssel kapcsolatos tudnivalók ugyanazok, mint a betéti társaság estén, azaz nem lehet a tevékenységet szüneteltetni, a társaságot végelszámolni kell, ha a tevékenységet befejezzük.

A kft. a nyereséget az osztalékadó és egészségügyi hozzájárulás megzetése után fizetheti ki a tulajdonosok számára. A nyereség kfizetése nem kötelező, a társaság vagyonát növeli a ki nem fizetett nyereség. A társas vállalkozások presztízs értéke magasabb, és hitelhez jutási lehetőségei is jobbak, mint az egyéni vállalkozásoké.

A fentiek alapján már körvonalazódhat a vállalkozó számára, hogy melyik lesz a számára ideális vállalkozási forma. Ezt követően beszéljük meg a vállalkozás alapítás további lépéseit.


Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.