Tudástár

Konzorcium és hálózatok vállalkozóknak

A konzorcium egy meghatározott cél érdekében együttműködő szervezeteket takar. Az együttműködő felek valamilyen szinten érdekeltek az adott cél megvalósulásában, előfordulhat az is, hogy egy érdekcsoport alkot egy konzorciumot. A tagok megállapodnak bizonyos szabályok betartásában, melyeket írásban is rögzítenek. A konzorcium alapulásakor kijelölik annak vezetőjét, valamint eldöntik, hogy alakítanak-e önálló jogi személyt a konzorcium számára. Másik alternatíva, hogy megbíznak egy másik szervezetet a vezetés feladatára. Az együttműködés időhorizontja rugalmas, attól függ, hogy a kitűzött cél eléréséhez mennyi időre van szükség.


A konzorcium megállapodásának tartalmaznia kell a következő elemeket:

 • résztvevő partnerek,
 • a konzorcium célja,
 • miben működnek együtt,
 • jogi személyt alakítanak, vagy külső partnert kérnek fel a működtetésre,
 • költségek megosztása,
 • felelősök kijelölése,
 • “vészforgatókönyv” tisztázása.

Kutatás fejlesztés

A konzorcium a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs projekt közös megvalósítása céljából

Konzorciumok pályázatok során

Miért van szükség konzorciumi megállapodásra?

 A konzorciumi megállapodás a több kedvezményezett együttműködésében megvalósítandó projektek esetén rendezi a projektpartnerek egymáshoz való viszonyát a zökkenőmentes közös munka biztosítása érdekében. Olyan kérdésekben állapodhatnak meg a felek a kötelezően követendő szabályokról, mint a folyósított támogatás tagok számára történő továbbutalásának körülményei, a titoktartási kötelezettség, döntéshozatal a konzorciumon belül vagy a vitarendezés módja. Bár a konzorciumi megállapodást a támogatási megállapodás aláírásáig szükséges véglegesíteni és aláírni, már a közös pályázat kidolgozása során célszerű megkezdeni az előkészítést.

 Hogyan biztosítható az alapvető érdekek védelme a megállapodás hatályba lépése előtt?

 A pályázat kidolgozása során az együttműködő felek szenzitív információkat osztanak meg egymással a saját projekt ötletük tudományos részleteiről, technikai specifikációjáról, üzleti potenciáljáról, ezért már az együttműködés korai szakaszában célszerű gondoskodni a kölcsönös titoktartási kötelezettségről. A titoktartási megállapodás (confidentiality/non-disclosure agreement) vagy az előbbit is tartalmazó egyetértési megállapodás (memorandum of understanding) aláírása a bizalmas információk védelmének biztosításán keresztül megkönnyíti az együttműködést és az információcserét.

Mely kérdéseknek kell kiemelt figyelmet szentelni a konzorciumi megállapodás előkészítése során?

 • Konzorcium belső szervezete

Általában koordinátor felelős a projektmenedzsmentért, a Támogatóval való kapcsolattartásért és ezt a feladatát nem ruházhatja át másra (ez alól egyetlen kivétel, ha oktatási intézmény vagy közintézmény igazgatási feladatait kapcsolt jogalany látja el).

 • Uniós finanszírozás elosztása: a fentiekből következően a Támogató a támogatás (rész)összegét a koordinátor számára utalja át, aki azt köteles indokolatlan késedelem nélkül továbbutalni a tagok számára.
 • Szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések
 • Pénzügyi felelősség: A költségek elszámolhatósága elutasításának, a támogatási összeg csökkentésének, bírság kiszabásának, a Támogatónak okozott kár megtérítésének következményeit az a kedvezményezett viseli, aki ezek okozójának tekintendő.

Belső szervezet, feladatmegosztás

 • Szükséges meghatározni a konzorcium irányításának szervezetét: a koordinátor mellett legfőbb döntéshozó szervként közgyűlés működik. Közepes méretű, illetve nagyprojektek esetében ezen túl a végrehajtás felügyelőjeként, a döntések előkészítőjeként igazgatóságot vagy irányítóbizottságot is létrehoznak, továbbá elismert szakmabeliekből álló külső szakértői testület is megbízható.

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.