Tudástár

A menedzsment alapelemei modern felfogásban

A mai kor üzleti élete sok szempontból más, mint azoknak a koroknak a világa, amelyben a klasszikus modellek születtek. A változások mértéke, egyidejűsége, komplexitása; az információ megszerzés, közvetítés, elemzés, tárolás technológiájának drámai átalakulása; a közösségi gondolkodás, kapcsolatépítés hatásai a gondolkodási és döntési folyamatokra minden korábbinál jobban megváltoztatták a versenyszabályokat. Ma a modern menedzsernek napi szinten kell megbirkózni az előrelátás, a fejlesztés, a javítás, a piacszerzés- és megtartás, valamint a csapatteljesítmény és összhang fenntartásának problémájával. A feladatok részben rutinszerűek, de ugyanolyan mértékben alkalmiak, újszerűek, projekt-jellegűek. Minden korábbinál erősebben jelentkezik a kvalifikált munkaerő megszerzésének, megtartásának problémája. Ezért a modern vezető folyamatosan gyakorolja a következő funkciókat:

 • Kontrolling (tervezés-monitoring-beavatkozás)
 • Teljesítmény menedzsment
 • Kommunikáció
 • Kultúra építés és fenntartás.

A vállalkozás felépítése

 • Szervezet
 • Egy adott szervezeti forma hatékonysága egy sor belső és külső tényezőn múlik, például:
 • Versenytársak (szám vagy tevékenység
 • Technológia (belső vagy külső)
 • Szabályozási környezet
 • Fogyasztók jellemzői
 • Beszállítók jellegzetességei
 • Gazdasági környezet
 • Kulcsfontosságú munkatársak
 • Növekedés
 • Stratégia (az új termékeket és piacokat is beleértve)

Még akkor is, ha úgy látjuk, bizonyos események befolyásolhatják a vállalkozás működését, ne változtassunk a cég szervezeti struktúráján a menedzsment többi tagjával való konzultáció nélkül. A beosztottak általában a nélkül is képesek elérni a kitűzött célokat, hogy a menedzsment rájuk erőltetné az (új) szervezeti struktúrát. Mivel az újrastrukturálás új szabályok időigényes megtanulását vonja maga után, egy új szervezeti struktúra bevezetése költséges is lehet.

Eljárásrend és üzletpolitika

Hatáskör

A szervezeti vezetés központi eleme a hatókör. Ennek segítségével cég kidolgozhatja azt a struktúrát, amely lehetővé teszi a célok elérését.

Bármilyen adminisztratív rendszer, amely erőforrásokról dönt, egyben az emberek tevékenységei feletti hatáskörök rendszere is.

Az autoritást, melyet régen a KKV-ben csak a tulajdonos jelentett, (egy nagyobb cégnél pedig a felső vezető), mára felváltotta a technikai kompetencia (ideértve a vállalkozás alapításának és működtetésének képességét is). A vállalkozást érintő külső körülmények kidomboríthatják a különbséget a helyzeti és a megszerzett autoritás között. Korábban a tulajdonos-menedzser irányította az egész vállalkozást, de a beszállítók, ügyfelek, szakszervezetek és a kormány komolyan behatárolták a tulajdonos-vezető függetlenségét. Az autoritás egyik fő összetevője a kontroll gyakorlása a szervezeten belül. A kontroll átfogó rendszere biztosítja a cég működését és irányelveket az autoritás érvényesítésére. A belső kontrollok magukba foglalják azt a feltételezést, hogy az autoritást delegálni kell, illetve meg kell osztani azt.

Az autoritás hatékony gyakorlásának a delegálás az egyik kulcsa az üzleti életben. Adott feladatok megvalósításához kapcsolódó limitált tevékenységi körök delegálásával kibontakoztathatjuk az alkalmazottak tehetségét és az ennek során nyert tapasztalatokkal a vezető is fejlődik.

A szervezetben a felelősség és autoritás hatékony delegálásához a következőket kell tenni:

 • Felismerni a delegálásban rejlő lehetőségeket.
 • Ismerni a beosztottak képességeit.
 • Képzési lehetőségeket biztosítani igényfelmérés alapján.
 • Meghatározni a delegálásra kerülő felelősségi köröket.
 • Pontosan meghatározni a delegálás mértékét és annak korlátait.
 • Párosítani ezeket a szükséges autoritással.
 • Biztosítani a rendszeres nyomon követést és érdeklődést tanúsítani.
 • Nem ragaszkodni túlságosan mereven az álláspontjához.
 • Felismerni, hogy egy adott cél eléréséhez sokféle út vezethet.
 • Értékelni az eredményeket és megfelelő visszacsatolást adni.
 • Dicsérni és kritizálni.

Az autoritás bármely szintjének képességeit növelni lehet a tevékenységi körök hatékony delegálásával bármelyik szervezetben.

Működési jelentések

A jelentések adhatnak képet a vállalkozás működésének szervezeti alapjairól. A jelentések a szervezet számára a struktúrát és a funkciókat tükrözik. Meghatározzák a fő viszonyokat az alkalmazottak között és csökkenthetik vagy növelhetik a szervezeti stresszt.

Sok vállalkozás számára a következő beszámolók képezik az adott területhez kapcsolódó elemzések alapját (a jelentések gyakorisága függ a vállalkozás jellegétől, méretétől és a szervezeti felépítésétől). Ki lehet pipálni ki azokat a jelentéseket, melyeket a cég jelenleg is rendszeresen előállít. Meg lehet fontolni a hiányzó jelentési rendszerek kialakítását.

A jelentésnek mindig naprakésznek kell lennie, hogy lehetővé tegyék a problémák időben történő azonosítását és azok korrigálását, mielőtt komolyabb kár érné a szervezetet.

A túl sok féle, vagy nem megfelelő jelentés ugyanolyan káros hatású lehet, mint a nem kellő mennyiségű. Például egy nagy ipari cég ügyvezető igazgatója, aki napi szinten kapja a termelési és leltári jelentéseket, könnyen elveszhet a részletekben és elveszítheti a szervezeti szintű rálátás képességét. Ezért a működésért felelős menedzsernek kell megpróbálni azonosítani és megoldani a tevékenységéhez kapcsolódó problémákat, valamint ki kell tudni használnia a lehetőségeket saját hatókörén belül. A nem megfelelő jelentések ronthatják a menedzsment abbéli képességeit is, hogy az adott egyén lehetőségeit és képességeit befolyásolja.

A beszámolók túl azon, hogy információt biztosítanak a menedzsment számára a kijelölt célokat megvalósításához, a beosztottak figyelmét is a szervezeti célokra irányítják. Ha ezeket nem veszik komolyan, valószínűsíthető, hogy a beosztottak az ügyfeleket, a beszállítókat és egymást is hasonlóan – felületes módon – kezelik.

Annak érdekében, hogy a jelentési rendszer megfelelően működjön, legalább évente felül kell vizsgálni a jelentési irányelveket. Ezáltal biztosítható, hogy a jelentések megfelelőek legyenek és tartalmazzák a fontos menedzsment döntések meghozatalához szükséges információkat.

Minőségügyi rendszerek

A mai üzleti életben a minősítések széles rendszere alakult ki, ezek közül a legismertebb az ISO (International Standards Organization) által kiadott ún. tanúsítványok, amelyekkel a vállalkozások igazolják, hogy adott termelési, szolgáltatási (vagy rész-szakmai) rendszereiket, folyamataikat magas minőségben építették fel.

A tanúsítvány azt sugallja, a cégnél olyan körültekintően szervezik az adott termék, szolgáltatás tervezésével, előállításával, kipróbálásával, piacra vezetésével, fogyasztók számára közvetítéssel, a panaszkezeléssel, dokumentációval-adminisztrációval kapcsolatos folyamatokat, hogy az alapján a fogyasztó magas minőségre számíthat. Szintúgy ellenőrzi a rendszer, hogy az ezekben a folyamatokban résztvevő munkatársak képzésére, fejlesztésére strukturált, tervezett, ellenőrzött módon koncentrál a cég. Az ISO tanúsítvány éves felülvizsgálat (audit) keretében alkalmat ad a vezetésnek, hogy áttekintse és tökéletesítse a rendszereit, folyamatait.

A minőségügyi rendszereket működtető cégek a stratégiájukból levezetett, ahhoz kapcsolódó minőségpolitikát hirdetnek, amelyben kinyilvánítják a tevékenységükkel összefüggő legfontosabbnak tartott minőségi alapelveket, amelyeket a kollégáknak követni és a fogyasztóknak ismerni kell. A minőségpolitika nyilván szoros összefüggésben van a cég általános politikájával és kultúrájával. A minőségügyi rendszernek szintén része a minőségterv, azaz az éves célokhoz kapcsolódó minőségcélokat is meg kell fogalmazni, amelyek teljesülését az éves felülvizsgálatok ellenőrzik.

A minőségügyi rendszer működtetése azonban, sajnos, nem jelenti, hogy a cég valóban magas minőségben szolgálja ki fogyasztóit. A rendszer csak egy keret, melyben a mechanizmusokat gépiesen fent lehet tartani, de az igazi, átélt minőségi szemlélet nem rendszerfüggő. Gyönyörűen nyilatkozhat, szívhez szólóan egy közintézmény a fogyasztók kiszolgálását szem előtt tartó minőségpolitikai elveiről, miközben a látogatóra ráomlik a vakolat. A minőség iránti elkötelezettség nem attól függ, a fogyasztó mit (kénytelen) szeretni, hanem attól, mi mit tartunk kiválónak és követendőnek. Ennek átadása, a kollégák e szellem iránti elkötelezése az egyik legfontosabb vezetői feladat.

Kompetencia menedzsment

A stratégiai, piaci, minőségi szemlélet lényeges eleme, hogy a munkatársakat az egyes kimeneti pontokon (eladás, ügyfélszolgálat, szakmai feladatok stb.) megkívánt viselkedésekre orientáljuk. A munkatársak azon tudása és készségeit, amelyek a gyakorlatban megnyilvánulnak viselkedés formájában, a kompetenciák. A kompetenciák a tapasztalatra és az egyéni személyes jellemzőkre épülnek, de hogy milyen tudásokat és készségeket kell az illetőnek megszerezni, a cégvezetés döntése kell legyen. És a kollégákat vezetni kell abban, milyen kompetenciák megjelenését tartjuk szükségesnek és elvártnak a piacon.


Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.